锘?!DOCTYPE html> ???哥?浠? - 澶ц????瑰????浠??ㄦ????????/title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000010/lib/animate.min.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000010/lib/bootstrap.css" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/NESTXY000010/lib/style.css" type="text/css" /> <script src="/template/NESTXY000010/js/jquery-1.10.2.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY000010/js/bootstrap.min.js"></script> </head> <body> <div class="container"> <div class="row"> <div class="top hidden-xs"> 澶ц????瑰????浠??ㄦ???????镐负?ㄥ??璐规??渚?<a href="">?虫补????浠???/a>??<a href="/supply/">娑︽?娌逛华?ㄥ??</a>??<a href="/news/">???????娌?/a>绛??稿?充俊????甯??????拌?璁??????虫敞锛?  <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/30429/stat/"></script> </div> </div> </div> <header class="header-frontend"> <div class="navbar navbar-default navbar-static-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <a class="navbar-brand" href="/" rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20170810042824.png" alt="澶ц????瑰????浠??ㄦ???????? width="" height=""/></a> </div> <div class="navbar-collapse collapse" style="height: 1px;"> <ul class="nav navbar-nav"> <li><a href="/" rel="nofollow">棣?椤?/a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">?充???浠?/a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">?伴?诲?ㄦ??</a></li> <li id='listli'><a href="/supply/" rel="nofollow">浜у??灞?绀?/a> <ul id='listliul'> <li><a href="/yydlyq/" target='_blank'>??娌圭?宠?′华??/a></li> <li><a href="/zdjcyq/" target='_blank'>???ㄦ?娴?浠???/a></li> <li><a href="/yhdyggyq/" target='_blank'>娑插???虫补瑙??间华??/a></li> <li><a href="/tyggyq/" target='_blank'>???ㄨ??间华??/a></li> <li><a href="/systyyq/" target='_blank'>瀹?楠?瀹ら???ㄤ华??/a></li> <li><a href="/ccylqyyq/" target='_blank'>?硅溅娑插?峰?存恫浠???/a></li> <li><a href="/rhzggyq/" target='_blank'>娑︽???瑙??间华??/a></li> <li><a href="/rhyfxyq/" target='_blank'>娑︽?娌瑰????浠???/a></li> <li><a href="/rlyggyq/" target='_blank'>????娌硅??间华??/a></li> <li><a href="/lqggyq/" target='_blank'>娌ラ??瑙??间华??/a></li> <li><a href="/dhxfxyq/" target='_blank'>?靛??瀛﹀????浠???/a></li> <li><a href="/blggyq/" target='_blank'>??被瑙??间华??/a></li> <li><a href="/fxyq/" target='_blank'>????浠???/a></li> </ul> <!-- 涓???js --> <script> var olistli = document.getElementById('listli'); var olistliul = document.getElementById('listliul') olistli.onmousemove = function () { olistliul.style.display = 'block'; } olistli.onmouseout = function () { olistliul.style.display = 'none'; } </script> </li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">涓?杞戒腑蹇?</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">??绯绘??浠?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </header> <div class="aboutbg"> <div class="container animated bounceInUp"> <h2>???哥?浠?</h2> <p>??渚?澶?绉??烘??堕??????锛?璁╀??ユ???村????┿??</p> </div> </div> <!-- ??绱㈡?? --> <div class="ss" style="margin: 0 auto; width: 100%; text-align: center; padding-top: 10px;"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach"). } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach"). } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" style="width:130px;" value="" /> 绔???<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 绔?澶?<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NESTXY000010/images/btn.gif" align="top" > </form> </div> <!-- ??绱㈡??end --> <div class="newnav"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-1 col-xs-3 ablist"><a href="/about/">???哥?浠?</a></div> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="row about animated bounceInUp"> <div class="text"> <h3>???哥?浠?</h3> <p><span style="line-height:2;">      澶ц?????a href="/fxyq/" target="_blank">????浠???/a>???????哥郴?虫补??宸ュ????浠??ㄤ?涓???浜у???搞?????哥??浜х??浜у??骞挎?搴??ㄤ??虫补??宸ャ???介?茬???????矾寤鸿????堕???堕??绛?琛?涓?锛?涓哄?跺??灞???渚?浜????????????????哥?板凡??杩?ISO 9001?介??????璐ㄩ??浣?绯昏?璇?锛??锋??寮???????浜ф???ㄥ?????ㄥ??<b>?虫补????浠???/b>???藉????澶ц????瑰????浠??ㄦ???????告??ぇ杩?甯?楂??版?????涓?锛?杩?缁??骞磋?h?哄ぇ杩?甯?绉??????颁?涓?绉板?枫?????哥?版????虫补???虫补浜у???????浠??ㄥ????楠?瀹ら???ㄤ华?ㄩ???锛????瀹舵?ユ????????????????瀹??????????缁???蹇?????楂????????????¢??浼???缁煎???у???搞?????稿凡涓?娆х?绛?璺ㄥ?戒?涓??ㄦ?????灞?寮?浜?骞挎?????浣?锛???浜х??浜у??宸茬?杩???浜???????涓?娆х?澶??斤?璧㈠?浜?涓??寸??濂借???</span> <p> <span style="line-height:2;">      ?藉??瑙?妯★??????哥???剁??浜у??绉??虫补浜у??????浠???00浣?绉?锛?浜у???ㄥ??ㄦ?ц?姐???????ц?界??归?㈠?锋???稿?澶х??绔?浜???锛?浜у??杩????藉??20澶?涓???甯???浜???娲插?涓??藉???</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">      ???????锛????涓????跺??????????ㄨ??ㄧ?搴︽?瀹??ㄢ??琚??瀹?涓衡??2003骞村?藉????规?颁骇??椤圭????;???涓?涓哄????绉?????璁捐?寮??????????板?瀛e?板?浜哄伐?荤?瑁?缃?????涓轰腑?界?涓??版ā?????剁??拌?缃??涓哄????绉?????2003骞翠???????封???讳?????锛?骞跺??婊″???绉???浠诲?℃??渚?浜?绉?瀛︽?版????峰?涓?瀹惰?????</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">      绉?瀛︾???锛??ㄤ?涓????ㄧ????归??????涓???甯告敞?????ㄧ???锛?宸蹭?2001骞?????杩?ISO9001??1994璐ㄩ??淇?璇?浣?绯荤??璁よ?瀹℃?稿伐浣?锛???</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">      ?峰??h?锛????涓??????h?封??绉??????板??杩?浼?涓????????洪???逛?涓???????澶ц?甯?楂??版?????涓???????澶ц?甯?宸ュ????妫?浼?涓???????澶ц?甯???????瀹?淇$?ㄥ??浣???????澶ц?甯?绮剧?????浼?涓???绛??h???</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">      ?哄?璧?浜э????涓?浜?2004骞磋??璧?1600涓???璐?疆????????000浣?骞筹?涓虹‘淇??烘???宸ョ簿搴︼??规????50涓???娣荤疆浜??板?版?版?ф?哄??宸ヨ?澶???</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">      浼?涓?涓?缁╋????涓??ㄥ??灞?杩?绋?涓???颁?绀句?????澶??归?㈡????锛??朵腑绉???灞?宸茶?缁??骞村?ㄨ??????胯创????绋?绛??归?㈣???60浣?涓?????缁??诲??娌规?????????e?棰?瀵煎??涓?瀹剁?板?鸿??瀵??????革?宸插??????稿??涓烘?诲???ら?ㄦ补??????浠??ㄧ??瀹??逛?搴???浣??????涓?杩?缁??骞村?绌哄????娴峰????浠??ㄨ?琛?宸℃?锛?骞跺??涓??ㄥ???藉?????藉?浠??ㄧ???归??宸ヤ???</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">      浜у?煎?╂鼎锛?2010骞翠骇??涓?000浣??帮????????浣?涓???</span> </p> <p> <span style="line-height:2;">      ?介????姝ワ?浼?涓?娉?浜轰唬琛ㄥ??垮??琚?STM??浼??ョ撼涓烘?寮?浼?????浼?涓?????????宸ヤ?濮?缁?淇???涓??介????姝ャ??</span> </p></p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/imchat_m.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS_m.js"></script> <!-- ?ㄧ嚎?ㄨ? --> <div class="copyright1 hidden-xs"> <ul> <a href="/" title="" rel="nofollow">缃?绔?棣?椤?/a> | <a href="/about/" title="" rel="nofollow">???哥?浠?</a> | <a href="/news/" title="" rel="nofollow">?伴?讳腑蹇?</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">浜у??涓??</a> | <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">??绯绘??浠?/a> | <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow">XML</a> | <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">缃?绔??板??/a> </ul> <p>Copyright©www.beifang8.com(<a title="澶??堕?炬?? href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">澶??堕?炬??/a>) 澶ц????瑰????浠??ㄦ????????nbsp;  澶?妗??凤?<a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">杈?CP澶?06004427??/a></p> <p>????娌瑰????浠??ㄥ???濂斤?渚?搴?璁㈠??澶?灏??憋?娑︽?娌规?娴?浠??ㄦ??涔??凤?璇?淇″???镐?涓?浠ユ?瑰??浠锋?煎ぇ???拌揣??渚?娑︽?娌瑰????浠??ㄣ???虫补????浠??ㄥ??瀹躲??????娌广???虫补????浠??ㄧ??浜у??绛???璐ㄤ?????浜у?????ヤ环锛?娆㈣??ョ?电??浜у??讹?</p> <p>???ㄥ??甯??ㄥ箍: <a href="/city_index.aspx?city=" title="" target="_blank" rel="nofollow"></a></p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-07-20/"></script>    Powered by<a href="javascript:;" title="浼?涓?绯荤?" target="_blank" rel="nofollow">绛?宸?/a> </p> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="tel:13904280601"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>涓????ㄥ??/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>浜у??椤圭??/span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>?伴?昏?璁?/span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>杩???棣?椤?/span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/NESTXY000010/js/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> <script> $(function(){ $(".time").each(function(){ var uploadTime1 = $(this).find("p.year").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(4,0); $(this).find("p.year").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("p.day").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(5); $(this).find("p.day").text(uploadDay); }); }) </script> <!-- ??澶╄蒋浠 --> <!-- 蹇????ㄨ? --> <div class="kefu hidden-xs"> <div> <a href="/contact/" class="kefu-lx" title="??绯绘?瑰?" target="_blank"> ??绯绘?瑰? </a> </div> <ul class="list-unstyled"> <li> <a href="javascript:;" target="_blank" class="kf" rel="nofollow">蹇????ㄨ?</a> </li> <li> <a href="javascript:;" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY000010/images/qq.png" alt="QQ?ㄨ?"> </a> </li> <li> <a href="javascript:;" title="" rel="nofollow">0411-84754555</a> </li> <li> <img src="/template/NESTXY000010/images/code_icon.png" class="img-responsive"/> </li> </ul> </div> </body> </html>